Junior academie

Junior Academie

De Junior Academie is een uitdagend project voor getalenteerde leerlingen in groep 8 van basisscholen in Leidsche Rijn en omgeving.We zullen ook in het nieuwe schooljaar 2017-2018 de LRC-Junior Academie aanbieden.

 

experts

De Junioracademie is bedoeld voor leerlingen van groep 8 met een gymnasiumadvies die toe zijn aan een extra uitdaging op een niveau dat vergelijkbaar is met klas 1 van het gymnasium. Van de leerlingen wordt veel verwacht: ze moeten nieuwsgierig zijn, zowel goed zelfstandig als in teamverband kunnen werken en goed in staat zijn hoge verwachtingen en extra werkdruk aan te kunnen. Onder leiding van een expert verdiepen de leerlingen zich twee keer tien weken in twee onderwerpen: populatiebiologie/genetica; daarna met een programma met een meer cultureel-maatschappelijk karakter. De leerlingen krijgen huiswerk mee, waar ze op de basisschool of thuis verder aan kunnen werken. Getalenteerde leerlingen uit 5- en 6-vwo van het Leidsche Rijn College zullen de lessen ondersteunen en de leerlingen van groep 8 begeleiden.

 

start en afsluiting

De lessen starten na de herfstvakantie (oktober 2017). De leerlingen krijgen 90 minuten per week op dinsdagmorgen les op het LRC. De twee programma’s beslaan allebei tien weken. Over de data, tijden en de afsluiting van de twee modules zullen wij nog communiceren.

 

aanmelden

Via de basisschool kunnen leerlingen worden aangemeld.

Aanmelding geschiedt voor beide modules. Voor de tweede module hoeven de leerlingen zich niet opnieuw aan te melden.

 

aantal plaatsen

We hopen plaats te hebben voor 100 leerlingen. Basisscholen kunnen hun leerlingen aanmelden tot 6 oktober.

 

reizen naar het LRC

Het fietsen/lopen naar het LRC valt onder de zorg en verantwoordelijkheid van ouder(s) en/of basisschool.

Transport

Het transport van en naar de Junioracademielessen valt onder de zorg en verantwoordelijkheid van ouders en/of basisschool.

Toestemming

Voor deelname aan dit project is zowel de toestemming van de ouders als van de basisschool vereist. Zie bijgevoegd aanmeldingsformulier

 

kosten

De door de ouders te betalen kosten bedragen 80 euro per leerling.

 

vragen?

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u een mail sturen naar Jeannette van der Craats (jcraats@lrc.nl).